Jak to vlastně funguje

U nás můžete získat podnájemní smlouvu a po 2 letech bezproblémového fungování
pak smlouvu nájemní s možností získání trvalého bydliště.
 

Podmínky pro zájemce o sociální bydlení:

 
oblast KARVINÁ
- trvalý pobyt žadatele v daném městě
- bezdlužnost u poskytovatele energií (ČEZ nebo RWE)
- bezdlužnost u majitele podnájemního bytu
- doložení požadovaných dokumentů a vyplněné žádosti (tiskopisy a podrobnější informace získáte u pracovníka bydlení dané lokality)
- úhrada vratné jistoty (kauce) 2000 - 3000 Kč dle velikosti bytu (výjimečných případech možnost rozložit na splátky)
 

oblast OSTRAVA

- trvalý pobyt žadatele v daném městě
- bezdlužnost u poskytovatele energií (ČEZ nebo RWE)
- bezdlužnost u majitele podnájemního bytu
- doložení požadovaných dokumentů a vyplněné žádosti (tiskopisy a podrobnější informace získáte u pracovníka bydlení dané lokality)
- úhrada vratné jistoty (kauce) 3000 - 5000 Kč dle velikosti bytu (výjimečných případech možnost rozložit na splátky)
 
V případě, že podmínky splňujete, je nutné dostavit se osobně na příslušnou pobočku Centromu. Bližší informace o úředních dnech a hodinách v záložce kontakty. Žádosti zaslané poštou nebo emailem neakceptujeme.
 
 

Seznam podkladů a informací nutných k podání žádosti:

Seznam podkladů a informací nutných k podání žádosti vždy závisí na individuální situaci žadatele. Konrétní nutné podklady vám vždy sdělí pracovník příslušné pobočky. My zde uvádíme souhrn všeho, co můžeme požadovat:

1.      Občanské průkazy u všech osob v žádosti a rodné listy u dětí

2.      Telefonický kontakt

3.      Současné bydliště žadatele

4.      Důvod nutnosti změny bydlení

5.      Jméno a kontakt na sociální pracovnici (pokud žadatel má)

6.      Jméno na dávkovou pracovnici na úřadu práce (pokud pobírá dávky hmotné nouze)

7.      Potvrzení o bezdlužnosti na energiích (elektřina, plyn) od společnosti ČEZ nebo innogy (bývalé RWE)

8.      Vyplněná žádost o bydlení (nevyplňujte datum, bude doplněno při podávání žádosti)

9.      Další relevantní informace

•         pracovní smlouva

•         potvrzení o podání návrhu na svěření dítěte do péče a stanovení výživného

•         potvrzení o podání návrhu na stanovení výživného neprovdané matky

10.  Současný zdroj příjmů rodiny včetně jeho výše (je třeba uvést všechny současné příjmy všech členů domácnosti)

•         výměr starobního důchodu nebo ústřižek

•         výměr invalidního důchodu nebo ústřižek

•         výměr vdovského důchodu nebo ústřižek

•         výměr sirotčího důchodu nebo ústřižek

•         rozhodnutí o rentě

•         rozhodnutí o příspěvku na živobytí

•         informaci o výši skutečně obdrženého výživného

•         rozhodnutí o doplatku na bydlení

•         rozhodnutí o příspěvku na bydlení

•         rozhodnutí o příspěvku na péči

•         rozhodnutí o přídavku na děti

•         rozhodnutí o rodičovském příspěvku

•         rozhodnutí o podpoře v nezaměstnanosti

•         rozhodnutí o dietním příspěvku

•         rozhodnutí o podpoře při rekvalifikaci

•         výplatní páska nebo platební výměr

 
CENTROM si vyhrazuje právo na zamítnutí žádosti bez udání důvodu.